bezpieczeństwo

Zasady wprowadzone z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

  • Zainstalowaliśmy szyby oddzielające sprzedawców od klientów.
  • Kilka razy dziennie przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni "newralgicznych".
  • Preparaty odkażające do rąk są ogólnodostępne i ustawione w widocznych miejscach.
  • Wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk.
  • Klienci mają możliwość zamawiania towaru telefonicznie z bezpłatną dostawą.
  • Przed wejściem klienci muszą zdezynfekować ręce.
  • Jeżeli to możliwe prosimy klientów o dokonywanie płatności bezgotówkowych.