Rusztowanie warszawskie RW

Rusztowanie ramowe typu „Warszawa” może być zastosowane w budownictwie przy następujących rodzajach robót:
murarskich, tynkarskich, ciesielskich, malarskich, montażowych, spawalniczych, instalacyjnych, szklarskich itp.
Rusztowanie może być stosowane zarówno do wykonywania robót zewnętrznych, jak wewnątrz budynków i hal
produkcyjnych.
Maksymalne obciążenie pomostu 1,5 kN/m2
wymiary pomostu 1,58m x 1,58m.
maksymalne wysokości rusztowania 10m.(z kotwieniem)

Załaczony plik: